KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi

İhaleyi Yapan İdareye Göre Sıralanmış Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen KİK Uyuşmazlık Kararları

KİK Uyuşmazlık Kararları

KiK Kararları 0-12 Yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürlüğü
2008/UH.Z-3206 sayılı KİK Kararı - 2008/39868 İhale Kayıt Numaralı Temizlik Aşçılık ve Kalorifer Hizmetleri Alımı İhalesi

KiK Kararları 0-12 Yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürlüğü
2008/UH.Z-2821 sayılı KİK Kararı - 2008/39867 İhale Kayıt Numaralı Bakım Hizmeti Alımı İhalesi

KiK Kararları 0-12 Yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürlüğü
2008/UH.Z-2822 sayılı KİK Kararı - 2008/39867 İhale Kayıt Numaralı Bakım Hizmeti Alımı İhalesi

KiK Kararları 0-12 Yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürlüğü
2009/UH.I-516 sayılı KİK Kararı - 2008/160572 İhale Kayıt Numaralı 45 Temizlikçi, 4 Kaloriferci, 6 Aşçı İle, 1 Yıl Süreli Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği
2005/UH.Z-1885 sayılı KİK Kararı - 2005/84670 İhale Kayıt Numaralı Özel Güvenlik Hizmetleri İhalesi

KiK Kararları 1`inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı
2013/UM.IV-1686 sayılı KİK Kararı - 2013/15288 İhale Kayıt Numaralı 40 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi İhalesi

KiK Kararları 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müd. Dönersermaye İşletmesi
2010/UH.III-299 sayılı KİK Kararı - 2009/171526 İhale Kayıt Numaralı 81 İl ve İlçelerde Bulunan Okul ve Kurumlara Muhtelif Okul/Kurum Malzemesi Taşıma İşi İhalesi

KiK Kararları 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müd. Dönersermaye İşletmesi
2009/UH.I-1052 sayılı KİK Kararı - 2008/205730 İhale Kayıt Numaralı Nakliye Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
2010/UH.III-3888 sayılı KİK Kararı - 2010/545297 İhale Kayıt Numaralı Yükleme-Boşaltma Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 1. J. Komd. Tug. K.Lığı
2009/UY.III-1926 sayılı KİK Kararı - 2009/61321 İhale Kayıt Numaralı Tabur Komutanlığı Bina ve Tesis Yapım İşi İhalesi

KiK Kararları 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
2010/UY.I-79 sayılı KİK Kararı - 2009/149066 İhale Kayıt Numaralı 8 Adet Bina, Çevre Tanzimi ve Müştemilatı/Betonarme Karkas Yapımı İhalesi

KiK Kararları 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
2010/UY.I-373 sayılı KİK Kararı - 2009/149066 İhale Kayıt Numaralı 8 Adet Bina Çevre Tanzimi ve Müştemilat I Betonarme Karkas İnşaat Yapım İşi İhalesi

KiK Kararları 1. Mekanize Piyade Tugayı
2006/UM.Z-283 sayılı KİK Kararı - 2005/187907 İhale Kayıt Numaralı Haşere İlaç Alımı İhalesi

KiK Kararları 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı
2007/UM.Z-1649 sayılı KİK Kararı - 2007/14630 İhale Kayıt Numaralı 30.000kg Yufka Alımı İhalesi

KiK Kararları 10. Motorlu Tugay Komutanlığı
2011/UM.II-2515 sayılı KİK Kararı - 2011/69131 İhale Kayıt Numaralı 2 (İKİ) ADET PANEL MODÜLER TİP DONDURUCU ODA İhalesi

KiK Kararları 11. Ikmal Merkezı Komutanlıgı
2010/UM.II-243 sayılı KİK Kararı - 2009/109939 İhale Kayıt Numaralı Yedek Parça Satın Alınacaktır İhalesi

KiK Kararları 11. İkmal Merkezi Komutanlığı
2011/UH.I-1108 sayılı KİK Kararı - 2011/6115 İhale Kayıt Numaralı Malzeme Yükleme,boşaltma ve İstifleme Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 11. Mot. P. Tug. Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı
2008/UH.Z-1615 sayılı KİK Kararı - 2008/12650 İhale Kayıt Numaralı Çardak Hava Meydan Komutanlığı Personelinin Mesaiye Geliş ve Gidiş Taşıma Hizmeti İşi İhalesi

KiK Kararları 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı
2011/UH.II-2181 sayılı KİK Kararı - 2011/36037 İhale Kayıt Numaralı 11inci Mot. P.Tug. K.Lığı Personelinin Mesaiye Geliş Ve Gidişi İçin Taşıttırılması Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 111 Nolu Taşınabilir Hava Radar Mevzi Komutanlığı
2006/UY.Z-2043 sayılı KİK Kararı - 2006/83700 İhale Kayıt Numaralı Er Koğuşları Çatı Onarımı Yapım İşi İhalesi

KiK Kararları 116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
2004/UM.Z-1216 sayılı KİK Kararı - 2004/40762 İhale Kayıt Numaralı Gıda Maddesi Alımı İhalesi

KiK Kararları 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
2007/UM.Z-3266 sayılı KİK Kararı - 2007/61841 İhale Kayıt Numaralı Kemikli Sığır Eti Alımı İhalesi

KiK Kararları 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
2006/UY.Z-1612 sayılı KİK Kararı - 2006/36409 İhale Kayıt Numaralı 2 nci ve 3 üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Erbaş ve Er Koğuş Binası Güçlendirmesi Yapım İşi İhalesi

KiK Kararları 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
2006/UY.Z-1613 sayılı KİK Kararı - 2006/36409 İhale Kayıt Numaralı 2 nci ve 3 üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Erbaş ve Er Koğuş Binası Güçlendirmesi Yapım İşi İhalesi

KiK Kararları 13. İkmal Merkezi Komutanlığı
2008/UM.III-3834 sayılı KİK Kararı - 2008/63912 İhale Kayıt Numaralı Champıon, Cummins, Çukurova, Deutz ve Dresser Tali Komple Malzeme (1, 3, 4, 6, 8, 11, 19, 30, 33 ıncı Kısımlar) İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi
2009/UH.I-2948 sayılı KİK Kararı - 2009/134355 İhale Kayıt Numaralı 1 Yıl Süre ile 65 Personelli Hbys Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi
2007/UH.Z-1675 sayılı KİK Kararı - 2007/41678 İhale Kayıt Numaralı 43 Personelle 8 Aylık HBYS Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2009/UH.I-3033 sayılı KİK Kararı - 2009/150224 İhale Kayıt Numaralı Hastane Teknik Personel Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2009/UH.I-2835 sayılı KİK Kararı - 2009/123377 İhale Kayıt Numaralı Yemek Hizmet Alımı (Malzemeli, Hastane Servislerine Dağıtım ve Sonrası) İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2010/UM.II-906 sayılı KİK Kararı - 2010/3439 İhale Kayıt Numaralı Diyaliz Sarf Malzeme Alımı (2010 Yılı) İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2009/UH.III-2352 sayılı KİK Kararı - 2009/79539 İhale Kayıt Numaralı Yemek Pişirme (Malzeme, Hastane Servislerine Dağıtım ve Sonrası ) Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2010/UH.III-1978 sayılı KİK Kararı - 2010/17826 İhale Kayıt Numaralı 19 Ay Süre ile 75 Veri Giriş Elemanlı Hbys Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2007/UH.Z-3955 sayılı KİK Kararı - 2007/119861 İhale Kayıt Numaralı 60 Personelle, 12 Ay Süreyle Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2010/UM.III-1491 sayılı KİK Kararı - 2010/13185 İhale Kayıt Numaralı Tıbbi Cihaz Alımı (8 Kalem) İhalesi

KiK Kararları 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği
2009/UH.I-3174 sayılı KİK Kararı - 2009/173918 İhale Kayıt Numaralı 70 Personel ile 4 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 16. İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü
2012/UH.II-695 sayılı KİK Kararı -  2009/38711 İhale Kayıt Numaralı Personel Taşıma Ve Kiralık Araç İhalesi

KiK Kararları 16.Bölge Ilısu Projesi Bölge Müdürlüğü
2012/UH.I-352 sayılı KİK Kararı -  2011/165217 İhale Kayıt Numaralı Ilısu Barajı Ve Hes Taşıt Kiralama Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 16.Bölge Ilısu Projesi Bölge Müdürlüğü-
2013/UY.II-1973 sayılı KİK Kararı - 2012/181281 İhale Kayıt Numaralı Midyat-Dargeçit Geçişi-Ilısu Şantiye Ana Ulaşım Yolu Otokorkuluk Ve Trafik İşaretleri Yapımı. İhalesi

KiK Kararları 17.Bölge Bölge Müdürlüğü Van
2013/UH.I-319 sayılı KİK Kararı - 2012/150656 İhale Kayıt Numaralı Dsi 17.Bölge Müdürlüğü Personel Servisi İhalesi

KiK Kararları 17.Bölge Bölge Müdürlüğü Van
2013/UY.I-2091 sayılı KİK Kararı - 2012/181110 İhale Kayıt Numaralı Bitlis Güroymak Göleti Sulaması İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Belediyesi Başkanlığı
2006/UM.Z-2560 sayılı KİK Kararı - 2006/74969 İhale Kayıt Numaralı Filtrasyon Sistemi Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2011/UH.I-3081 sayılı KİK Kararı - 2011/98566 İhale Kayıt Numaralı 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 19 MAYIS İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERE MALZEME DAHİL SICAK SULU ÖĞLEN YEMEĞİ YAPIMI, DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
2009/UH.I-247 sayılı KİK Kararı - 2008/155589 İhale Kayıt Numaralı 2009 Yılı Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
2009/UH.II-3077 sayılı KİK Kararı - 2009/132612 İhale Kayıt Numaralı Genel Temizlik ve İlaçlama İşi İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi
2005/UH.Z-1775 sayılı KİK Kararı - 2005/80092 İhale Kayıt Numaralı Genel Temizlik Hizmetleri İşi İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi
2004/UM.Z-1329 sayılı KİK Kararı - 2004/93544 İhale Kayıt Numaralı Röntgen Cihazı Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2005/UH.Z-919 sayılı KİK Kararı - 2005/34369 İhale Kayıt Numaralı Sağlık Uygulama Merkezi ve Bağlı Birimlerin Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UH.Z-143 sayılı KİK Kararı - 2005/145795 İhale Kayıt Numaralı Omusuvam ve Bağlı Birimlerin Güvenlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UM.Z-2651 sayılı KİK Kararı - 2006/36837 İhale Kayıt Numaralı 62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2004/UM.Z-1600 sayılı KİK Kararı - 2004/71975 İhale Kayıt Numaralı 86 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2010/MK-197 sayılı KİK Kararı - 13.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-416 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Yıldırım Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti., vekili Av. İ. Tankut Oran tarafından açılan davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 17.09.2010 tarih ve E;2007/5114, K;2010/6177 sayılı Ankara 8. İdare Mahkemesinin 06.12.2006 tarih ve E;2006/1110, K;2006/2764 sayılı Kararının bozulmasına niteliğindeki kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2006/UH.Z-416 sayılı KİK Kararı - 2005/145821 İhale Kayıt Numaralı Omusuvam ve Bağlı Birimlerin (Çocuk Hastanesi, Şehir Polikliniği, Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası 525 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
2003/UK.Z-378 sayılı KİK Kararı - 45 Kalemlik Kuru Gıda İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
2003/UK.T-209 sayılı KİK Kararı - Bilinmemektedir.

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2005/UH.Z-1549 sayılı KİK Kararı - 2005/35663 İhale Kayıt Numaralı Temizlik Hizmeti İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2005/UH.Z-758 sayılı KİK Kararı - 2004/242498 İhale Kayıt Numaralı 2005 Takvim Yılı Hastane Kompleksi ve Bağlı Birimlerin Malzeme Hariç Temizlenmesi Hizmeti İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UH.Z-1357 sayılı KİK Kararı - 2006/43497 İhale Kayıt Numaralı 375 Kişi ile Bilgisayar Ort. Hasta Bil.Veri Girişi Arş.Dökm. Hizm. Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UH.Z-1652 sayılı KİK Kararı - 2005/205735 İhale Kayıt Numaralı Omusuvam ve Bağlı Bir. 375 Kişi İle Bilgisayar Ort. Hasta Bilgi Veri Girişi Arş. ve Dök. Hizm. Alımı İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UM.Z-2428 sayılı KİK Kararı - 2006/31493 İhale Kayıt Numaralı 144 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme(Ameliyathane Ünitesi) Alımı (92. Kalem) İhalesi

KiK Kararları 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2006/UM.Z-1353 sayılı KİK Kararı - 2006/10043 İhale Kayıt Numaralı 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (1 inci ve 2 İnci Kalemler) İhalesi


 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru