KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > T.C. Maliye Bakanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (H) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 NCÜ MADDESİNİN (h) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kamu ihale mevzuatının tam metni için Kamu İhale Mevzuatı adresini ziyaret ediniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru