KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

Kamu ihale mevzuatının tam metni için Kamu İhale Mevzuatı adresini ziyaret ediniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru