KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. (Tügsaş)

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. (Tügsaş)

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. nin (Tügsaş) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin G Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ A.Ş.'NİN (TÜGSAŞ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN G BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu ihale mevzuatının tam metni için Kamu İhale Mevzuatı adresini ziyaret ediniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru