KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi

Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) ve (G) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (a) ve (g) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu ihale mevzuatının tam metni için Kamu İhale Mevzuatı adresini ziyaret ediniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru